Calendar 2023

Condiții de înscriere

În funcție de completarea grupelor, ne rezervăm dreptul de a modifica datele de deschidere a cursurilor.

 

Înscrierile au loc la sediul nostru în intervalul:

– de luni până joi:     09.00 – 15.00

– vineri:                       09.00 – 13.00

Documentele pentru înscriere se pot trimite scanate la adresa de e-mail: cursuri@cnit.ro.

Condiţii de înscriere:

 • Vârstă minimă: 16 – 18 ani (în funcţie de curs/program),
 • Studii – în funcţie de curs/program,
 • Sănătate şi ţinută corespunzătoare.

Acte necesare:

 • Formular înscriere,
 • Acord prelucrare date personale,
 • Contract formare profesională,
 • Copie certificat de naştere,
 • Copie certificat de căsătorie –  în cazul în care numele din certificatul de naștere nu corespunde cu cel din cartea de identitate,
 • Copie act de identitate,
 • Copie act de studii,
 • Adeverinţă medicală (“apt pentru a urma cursul”/”clinic sănătos”) sau fișă de medicina muncii pentru persoanele angajate – în funcţie de curs/program,
 • În vederea efectuării pregătirii practice este posibil ca unii agenți economici să solicite următoarele investigații medicale: examen coproparazitologic, coprobacteriologic, hemoleucogramă etc. – în funcţie de cursul/programul pe care îl urmați.

Înscriere cetățeni străini:

 • Dovadă drept de ședere,
 • Diplome echivalate (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor: CNRED),
 • Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
 • Documente personale de identificare.

Admiterea la cursurile de formare profesională se realizează în urma analizei dosarului de înscriere (este necesară întrunirea condițiilor specifice fiecărui curs).

Absolvirea/evaluarea finală:

 • Examen scris cu întrebări tip grilă,
 • Probă practică (în funcţie de curs/program).

Examenul de evaluare finală se desfășoară în prezența unei comisii de la Autoritatea Națională pentru Calificări.

Tarifele aferente cursurilor/programelor cuprind:

 • Procesarea dosarului de înscriere,
 • Tariful de şcolarizare care se poate achita integral sau în rate,
 • Taxa de examen și eliberarea certificatelor.

Note:

 • nu există costuri ascunse,
 • suportul de curs, testele, bibliografia, tematicile de practică etc. sunt cuprinse în taxa de curs.

Tariful de școlarizare se poate achita la casieria societății sau în contul IBAN în lei: RO19BRDE445SV60837204450, deschis la BRD Groupe Societe Generale.

Cursantul are posibilitatea de a se transfera o singură dată la un alt program de formare profesională de acelaşi tip.

În cazul neprezentării la examen, al amânării sau nepromovării acestuia, solicitările de (re)examinare se taxează cu 100 lei. Absolventul are datoria de a se interesa când se poate programa pentru (re)examinare (exceptând cazurile medicale dovedite).

Tipul de certificat obţinut:

 • Certificat de calificare sau absolvire tip Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, autorizate şi avizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cu recunoaştere naţională și internațională, însoţit de suplimentul descriptiv cu competenţele profesionale dobândite.
 • Certificate eliberate de CNIT pentru participarea la workshopuri/traininguri/programe de formare profesională personalizate.