Certificarea lingvistică în turism este necesară pentru:

 1. Pentru obținerea atestatului de ghid de turism conform ORDIN nr. 180/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism:
 • pentru persoanele fizice, cetățeni români – cunoaşterea unei limbi străine
 • în cazul persoanelor fizice, cetăţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European – cunoaşterea limbii române
 1. Pentru obținerea brevetului de turism conform ORDIN nr. 65 din 14 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism

Documentele necesare în vederea înscrierii sunt:

 • carte de identitate sau paşaport,
 • dovadă pentru plata contravalorii examenului de competenţă – 250 lei

Modalitatea de înscriere:

 • pe toate canalele de comunicare

Testarea este asigurată pentru:

 • limba engleză,
 • limba română în cazul cetățenilor străini.

Examenul în vederea obținerii certificării presupune testarea celor patru abilităţi:

 • citire,
 • exprimare scrisă,
 • ascultare,
 • exprimare orală.

Examenul poate fi susținut față în față sau on-line prin platforma ZOOM.

Certificatul de competenţă lingvistică în turism obţinut este recunoscut de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului.

Certificatul de competenţă lingvistică în turism nu are corespondent conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

Mai multe informatii: cursuri@cnit.ro