Centrul Naţional de Învăţământ Turistic consideră o prioritate atragerea de fonduri europene nerambursabile şi se implică activ, prin departamentul de formare profesională şi dezvoltare, în implementarea de proiecte cu finanţare europeană destinate formării profesionale, preponderent pentru calificări specifice industriei turismului.

Proiecte în curs de implementare

Proiecte implementate

E-Competențe pentru Competitivitate

POCU/860/3/12/143673

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe digitale pentru 380 de angajați din Regiunile de
Dezvoltare Nord-Est, Sud-Est si Centru in vederea sporirii capacității de inserție profesională si a adaptabilității acestora la dinamica
sectoarelor economice cu potențiale competitive identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Descriere proiectComunicat presă conferinţă lansare proiect | Invitație | Comunicat

Competitivitate în Regiunea Centru

POCU/464/3/12/128121

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale pentru 459 de angajaţi din Regiunea de Dezvoltare Centru, în vederea sporirii capacităţii de inserţie profesională şi a adaptabilităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Descriere proiectComunicat presă conferinţă lansare proiect | Condiţii de eligibilitateFormulare înscriere cursanţi | Invitatie
Anunț absolvire curs calificare – Bucătar | Anunţ absolvire curs calificare –  Cameristă | Anunț absolvire curs calificare – Bucătar Gr.II | Anunţ absolvire curs calificare – Cofetar-patiser | Anunt finalizare proiect | Articol finalizare proiect

 

A 41_Metodologia anticipare nevoi competențe

A 41. Raport

A 42. Metodologia pentru programele de învățare la locul de muncă

Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est

POCU/464/3/12/128144

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 de angajați din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Descriere proiectComunicat presă conferinţă lansare proiect | Anunţ conferinţă campanie conştientizare | Condiţii de eligibilitate | Formulare înscriere cursanţi
Comunicat deschidere curs Bucătar 2 | Comunicat deschidere curs Ospătar 2 | Comunicat examen curs Ospătar 1 | Comunicat deschidere curs Cameristă | Comunicat examen curs Cameristă
A.4.1. Metodologie de anticipare nevoi | A.4.2. Metodologie de elaborare programe WBL

Program de măsuri integrate pentru ocupare în Regiunea Bucureşti-Ilfov

POSDRU/106/5.1/G/77235

Valoare totală proiect:  2.117.280 RON

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea integrării socio-profesionale şi a accesului la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru şomeri şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin promovarea unor măsuri active în domeniul ocupării la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Obiective specifice:

  • facilitarea accesului a cel puţin 90 de someri (în special şomeri tineri şi  şomeri de lungă durată) şi a 170 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la un complex de servicii specifice, menite să dezvolte competenţele şi personalitatea în vederea orientării spre o carieră profesională adecvată profilului acestora;
  • formarea profesională în vederea obţinerii unei calificări a cel puţin 75 de persoane (dintre care cel puţin 40 de şomeri şi 35 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) pentru ocupaţiile cofetar, chelner, bucătar;
  • oferirea de servicii de consultanţă, asistenţă, formare profesională pentru începerea unei activităţi independente pentru cel puţin 60 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Măsuri active de ocupare pe o piață a muncii în continuă schimbare!

POSDRU/106/5.1/G/77401

Valoare totală proiect:  2.111.360 RON

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de facilitarea integrării socio-profesionale şi a accesului la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru 220 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin promovarea unor măsuri active în domeniul ocupării la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Obiective specifice:

  • facilitarea accesului a cel puţin 60 de şomeri (în special şomeri tineri şi şomeri de lungă durată) şi a 160 de persoane aflate în cautarea unui loc de muncă la un complex de servicii specifice, menite să dezvolte competenţele şi personalitatea în vederea orientării spre o carieră profesională adecvată profilului acestora;
  • formarea profesională a unui număr de 25 de şomeri (în special şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, din care cel puţin jumătate de sex feminin) şi a 75 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel: 60 de persoane participante la cursuri de calificare (cofetar, chelner, cameristă), iar 40 de persoane la cursuri de perfecţionare (instructor preparator formare, agent vânzări).

Calificări pentru servicii în turism și îngrijire socială

POSDRU/105/5.1/G/77135

Valoare totală proiect: 1.643.800 RON

Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, tineri și femei, din mediul rural și urban din județul Brașov (prioritar: Zărnești, Codlea, Bran, Fundata, Moieciu, Râșnov).

Obiectiv specific:

  • îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a unui grup țintă de 140 de persoane prin participarea la programe integrate de formare profesională finalizate prin obținerea certificatului de calificare în domenii de activitate relevante pentru piața muncii pe plan local, dar și european (bucătar, cofetar, patiser, îngrijitor la domiciliu).

Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă!

POSDRU/90/2.1/S/62920

Valoare totală proiect:  14.808.026,00 lei

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a elevilor şi studenţilor prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a acestora, în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. Pe termen lung s-au creat astfel oportunităţi sporite de integrare în muncă a tinerilor care au urmat o formă de calificare.

Obiectiv specific:

  • formarea a 125 de tutori, fiind organizate 5 cursuri de formare, câte un curs pentru fiecare calificare (bucătar, ospătar, cameristă, recepţioner hotel, agent de turism-ghid).