Centrul Naţional de Învăţământ Turistic consideră o prioritate atragerea de fonduri europene nerambursabile şi se implică activ, prin departamentul de formare profesională şi dezvoltare, în implementarea de proiecte cu finanţare europeană destinate formării profesionale, preponderent pentru calificări specifice industriei turismului.

Proiecte în curs de implementare

Competitivitate in Regiunea Centru

POCU/464/3/12/128121

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale pentru 459 de angajaţi din Regiunea de Dezvoltare Centru, în vederea sporirii capacităţii de inserţie profesională şi a adaptabilităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Descriere Proiect | Anexe Proiect

Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est

POCU/464/3/12/128144

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 de angajați din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Comunicat presa conferinta lansare proiect | Anunt conferinta campanie constientizare | Conditii de eligibilitate | Formulare inscriere cursanti|

Proiecte finalizate

In curând…