Cristian PETRESCU

Florentin COTOROBAI – Director General Adjunct
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Alina Gabriela STĂICULESCU – Director Economic
Declaraţie avere | Declaraţie interese

 

Soriana CONSTANTINESCU – Preşedinte CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Ileana BOTEZ – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Liliana STROIE  – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Robert MAFTEI – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Răzvan-Marian GHELMECI – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017.

Florentin COTOROBAI – Director General Adjunct
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Alina Gabriela STĂICULESCU – Director Economic
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Ramona-Luminița TODERAȘCU – Președinte CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Emil-Răzvan PÎRJOL – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Ionuț-Marius AVRAM – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Monica-Ulpiana TEIȘ – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Constantin ALEXIE COTAN – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017.