Conducere

Cristian PETRESCU – Director General
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Directorul general al societății beneficiază de o indemnizaţie lunară brută de 10500 lei, nu beneficiază de sporuri, bonusuri sau alte beneficii.

Florentin COTOROBAI – Director General Adjunct
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Alina Gabriela STĂICULESCU – Director Economic
Declaraţie avere | Declaraţie interese

 

Membrii CA

Ramona-Luminița TODERAȘCU – Președinte CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Emil-Răzvan PÎRJOL – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Ionuț-Marius AVRAM – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Monica-Ulpiana TEIȘ – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Constantin ALEXIE COTAN – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese

Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017.