Eliberarea actelor de studii

 

Eliberarea actelor de studii (adeverințe, certificate)

 

Program eliberare acte: de luni până joi, în intervalul 9:00 – 15:00.

 

Conform Ordin nr. 501 din 8 octombrie 2003 – Metodologia certificării formării profesionale a adulților certificatul de calificare sau de absolvire, însoțit de anexă – suplimentul descriptiv, se eliberează sub semnătura titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională.

 

În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite pe bază de procură autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.

 

 

Duplicate

 

Conform Ordin nr. 501 din 8 octombrie 2003 – Metodologia certificării formării profesionale a adulților, în cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.

 

Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

 

  1. declarația scrisă data de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;
  2. dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  3. copie de pe actul de identitate.

 

Atenţie! Duplicatul se eliberează o singură dată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a acestuia.

 

 

Apostilare și supralegalizare

 

Pentru recunoaşterea internaţională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obţinute în România este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

 

În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competenţe profesionale.

 

Verificarea autenticităţii se face de către instituţia emitentă:

 

  • pentru verificarea autenticităţii certificatelor de competenţe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări – trebuie să vă adresaţi Direcţiei Standarde Ocupaţionale, Calificări şi Atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC;

 

  • pentru verificarea autenticităţii certificatelor de calificare şi de absolvire obţinute în urma programelor de formare profesională trebuie să vă adresaţi comisiei judeţene care a autorizat furnizorul de formare profesională.