Membrii CA:

Ramona-Luminița TODERAȘCU – Președinte CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Emil-Răzvan PÎRJOL – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Ionuț-Marius AVRAM – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Monica-Ulpiana TEIȘ – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Constantin ALEXIE COTAN – Membru CA interimar
Declaraţie avere | Declaraţie interese | CV

Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017.